Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach reklamowo/statystycznych. Więcej o Cookies dowiesz się tutaj.

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.lovemeds.co.uk i prowadzony przez firmę:

LoveMeds
Brackendene
Bristol BS32 9DJ

(dalej Właściciel lub Sklep)


2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem Internetu.

3. W celu korzystania ze sklepu niezbędne jest:

 1. posiadanie dostępu do Internetu
 2. posiadanie adresu e-mail
 3. akceptacja plików cookies


4. Zakup w sklepie internetowym www.lovemeds.co.uk oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
 3. Rejestracji konta można dokonać na stronie www.lovemeds.co.uk
 4. Właściciel nie przewiduje odbiorów osobistych
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu.
 6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Zamówienia złożone w soboty,  niedzielę i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 8. Wysyłka zakupionych przedmiotów realizowana jest maksymalnie w ciągu 72 godz. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych, o wydłużonym terminie Kupujący zostanie poinformowany. Termin realizacji jest liczony od momentu potwierdzenia płatności na koncie sklepu
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma LoveMeds zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić  Kupującego.

III. Ceny produktów i koszty dostawy

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.lovemeds.co.uk są podane w funtach brytyjskich i (ceny brutto).
 2. Cena podawana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach dostawy.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Koszty dostawy są doliczane do sumy zamówionych produktów po wyborze sposobu płatności przez Klienta.

IV. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wydania produktu, o ile w ciągu 3 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep. Do zachowania terminu wystarczy zawiadomienie mailem.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sales@lovemeds.co.uk
 3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną
 4. W ciągu 14 dni od daty wydania produktu Klient ma prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny (produkt musi być oryginalnie zapakowany) oraz otrzymania zwrotu kosztów zakupu (koszty wysyłki nie są zwracane). Klient pokrywa koszt odesłania produktu.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności , ani też nie dokonujemy zwrotu pieniędzy za przesyłki , które zostały wysłane bez potwierdzenia jeśli klient sam  wybrał tego typu  przesyłkę.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczone przesyłki jeśli klient podał w zamówieniu nieprawidłowy adres dostawy. 
 7.  Reklamacje Produktu:  zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.
 8. Sklep lovemeds.co.uk , nie udziela gwarancji na produkty mechaniczne i elektroniczne , które nie zawierają loga sklepu i które nie są produkowane bezpośrednio dla naszego sklepu.
 9. Klient zaznaczając rubrykę ,, AKCEPTUJ REGULAMIN ,, wyraża zgodę na całkowitą jego akceptację.

V. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest LoveMeds, Slawomir Szymczak A. Zakrzewska z siedzibą:  Brackendene, Bristol, BS32 9DJ, Wielka Brytania
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
  2. związku z ewentualną rejestracją konta klienta w Sklepie,
  3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
  4. w związku z korespondencją mailową,
  5. dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,
  6. dla potrzeb marketingowych i handlowych – w tym wypadku wyłącznie po wcześniejszej zgodzie Klienta.
  7. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (ulica, nr domu nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)  numer telefonu. W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, NIP, REGON)
  8. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w II dziale  niniejszego Regulaminu.
  9. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  10. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać dane takie jak adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
  11. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  12. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek itp.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 3. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 4. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich. Zakazuje się również Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i unijnym  w języku polskim.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży w Sklepie jest Sąd powszechny właściwy ustawowo.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego.
 9. Niniejszy Regulamin znajduje się zawsze w aktualnej wersji na stronie Sklepu w zakładce Regulamin.